For alle barn f.o.m 1. klasse til og med 4. klasse.

Mandag 26. til fredag 30. juni Kl. 08.00 – 15.30

Årets ferieklubb vil som vanlig foregå mest mulig utendørs.

 

Det vil være en egenandel på kroner 600,- pr. barn

Påmeldingsfrist: 16. juni

Påmeldingsskjema PDF document ODT document word  Påmeldingsskjema pdf

Sendes til: martine.leiraamo@beiarn.kommune.no

Eller: Servicetorget tlf: 75 56 90 00

PROGRAM FOR ÅRETS FERIEKLUBBInformasjon:

Ferieklubben vil ha sin base på Storjord, «leitehuset» og her vil det være oppmøte og henting for nesten alle dagene utenom torsdag. Dersom det skulle bli endringer i programmet som medfører at bringe og hentested endres, får dere beskjed om dette fortløpende. Fleksibilitet må påberegnes med tanke på vær og vind. Alle barn må være hentet innen Kl. 15.30. Nærmere info står innunder dagene i selve programmet. Vi prøver å være tilbake fra ekskursjonene våre rundt Kl. 15.00. Dersom barnet skal hentes tidligere enn dette, skal det gis beskjed, slik at vi kan tilrettelegge på best mulig måte.

Tidsrom alle dager: KL 08.00 – 15.30  

Ansvarlig og leder for ferieklubben er Martine Leiråmo. I tillegg vil det være to ferievikarer med oss denne uken. Beiarn jeger og fisk stiller to dager – mandag og tirsdag. Beiarn Frivillighetssentral stiller med kanoer – på onsdag.

Transport: Denne uken har vi kommunens «buss» til disposisjon. Dersom det skulle vise seg at vi ikke har nok plass, blir skysshjelp veldig godt mottatt.

Fokus: I årets ferieklubb vektlegges turglede og opplevelser i naturen. Hvor enn vi ferdes skal vi ta vare på søplet vi produserer, og vise omsorg for naturen. Det vil si at vi også skal ta vare på annet «skrot» vi kommer over ute på våre ekskursjoner. I tillegg fokuserer vi på kunnskap om artsmangfoldet som finnes i norsk fauna. Barnets interesser skal også ivaretas. Den voksne skal være var for barns spørsmål og undring.
 

Dag 1: Mandag 26/6.
 

«Tur til Tollådalen»                                                                       

Oppmøte på Storjord. Turdag i naturskjønne Tollådalen. Turen går mot Åsvatnet, og her skal vi prøve fiskelykken vår. Leker og aktiviteter finner vi på underveis, og barna blir medvirkende. Vi tar med assortert litteratur om norsk flora og fauna, fugler og eventuelt sopp.

Ta med:                                                                                               

 • Niste og noe å drikke. Mulighet for bål.
 • Klær etter vær.
 • Ungdomsklubben stiller med fiskeutstyr, men dersom du ønsker å bruke egen fiskestang, kan du ta denne med. OBS! med forbehold om eget ansvar for utstyret.

 

Dag 2: Tirsdag 27/6.                                                                                     
                                                                                                                 
«Tur til Leirvika naturreservat».                                                            


Vi starter dagen på Storjord, og drar nedover bygda til Soløya, eller nærmere sagt Leirvika naturreservat. Her har vi muligheten til å få et innblikk i mange av fuglene som har sin nisje her. Vi skal se om vi klarer og artsbestemme noen av disse gjennom å se på fuglene med kikkert og artsbestemmelseslitteratur. I tillegg skal vi ha en ryddeaksjon i området.   

Ta med;

 • Niste og noe å drikke. Mulighet for bål.
 • Klær etter vær.
 • Håndkle dersom du vil vasse.
 • Dersom du har en artsbestemmelseslitteratur om fugler, kan du ta dette med J  
 • Ta gjerne med kikkert om du har. Husk å merke med navn!

 

Dag 3: Onsdag 28/6.

«Kanopadling»

Vi drar til Ramskjell i dag! Vi har stasjon ved Lisjvatn, og her er det mulighet å padle for dem som vil. Vi går turer i nærområdet. Dersom det blir kanonvær kan vi bade!

Ta med:

 • Niste og noe å drikke.
 • Klær etter vær.
 • Ekstra skiftetøy og håndkle.

 

 

Dag 4: Torsdag 29/6.
  «Bygdetundag»                                                                               
                                                                                             
Denne dagen tilbringer vi på Bygdetunet. Her blir det lagt opp til aktiviteter, samt pauser til lek og mat. Vi vet ikke helt hva Bygdetunet planlegger, så dette blir en overraskelse!!

OBS! Oppmøte på leitehuset, da bygdetunet ikke åpner før kl. 10.00.
HENTING PÅ BYGDETUNET. Barnet må være hentet innen kl. 15.30

Ta med:

 • Niste og noe å drikke.
 • Klær etter vær.

                                                                                                            

Dag 5: Fredag 30/6.

«Vi prøver fiskelykken…igjen»                                                                        

I dag tar vi det med knusende ro, etter en uke med nye inntrykk og forhåpentligvis ny lærdom. Vi tar likevel oss en liten tur til Kakvika, hvor vi prøver fiskelykken. Her tenner vi opp bål, og det er mulighet for å grille det du måtte ønske. Vi ser an dagen og hva barna ønsker å gjøre.
  

Ta med:

 • Niste og noe å drikke.
 • Håndkle dersom du ønsker å vasse/ bade.
 • Klær etter vær.
 • Ungdomsklubben stiller med fiskeutstyr, men dersom du ønsker å bruke egen fiskestang, kan du ta denne med. OBS! med forbehold om eget ansvar for utstyret.
   

 

Spørsmål kan sendes til Martine Leiråmo pr. mail eller tlf.

Martine.leiraamo@beiarn.kommune.no

Mobil: 97657965