Beiarn og Trones skole er et av stedene de skal besøke.

Dette markerer starten for Filmfest Salten 2017 - 2018, hvor hensikten er å stimulere filminteressen ved å gi unge i Salten et kritisk og skapende forhold til film. Rundt 1000 elever vil få besøk av filmskaperne på denne turneen i regi av Salten Kultursamarbeid og «Den kulturelle skolesekken» (DKS).

Se mer hos Salten kultursamarbeid