Beiarn kommune minner om at bråtebrenning og brenning av tørt hageavfall er forbudt hvis det medfører fare eller er til sjenanse for andre. Salten Brann hadde i går en stor utrykning til Sørfold. Under de rådende forhold er det grunn til å anta at all bråtebrenning medfører fare og dermed er forbudt. Vår vurdering er at langtidsvarselperioden frem til 20. mai viser ingen grunn til å lempe på forbudet.

 

Med vennlig hilsen
Torbjørn Grimstad
Ingeniør 
Beiarn Kommune