AEF arrangerte den første sommerleiren i regi av Ferieklubben for barn og ungdom i 1972. 43 år’s erfaring med barn– og ungdomsleire som bygger på solidaritet, likeverd og deltagelse. Her prioriteres de som har få eller ingen andre ferietilbud. Her vil alle oppleve mestring, inkludering, vennskap og respekt for medmennesker. Barnas ferieklubb er en del av AEFs arbeid sentralt, regionalt og lokalt med leirutvalget og forbundskontoret som fagorgan og sekretariat.

Brosjyre