Det er blitt ufred i Europa. Russland har gått inn i Ukraina på en måte som er vanskelig å forstå og umulig å akseptere. Selv om nasjonen Norge har viktig grense mot Russland i østfinnmark og mange generasjoners praktisk og viktig samarbeid med folket i Pechengadalen og området rundt Murmansk, fordømmer vi Russlands provoseringer og angrep.
Krigen påvirker hele verden og den påvirker Beiarvenner. Blant annet tidligere ansatte hos oss i Beiarn kommune. Jeg sender mine hjertevarme hilsninger til alle som er direkte berørt.

Så setter vi vår lit til at krigen ikke vil ødelegge forholdet mellom folket i Finnmark og folket i Murmanskområdet. En ekstra tanke til Rune Gjertin Rafaelsen, halv beiarværing og tidligere ordfører i Kirkenes, som virkelig og i mange år har utvist handling og satt ord på hva som skal til for å håndtere et krevende naboskap til beste for folk på begge sider av grensen. 

Krigen påvirker faktisk oss i Beiarn også, men så langt og heldigvis marginalt. Det dreier seg mest om at det internasjonale samfunnet nå iverksetter ulike former for sanksjoner mot Russland. Disse sanksjonene får innvirkning på verdensøkonomien med betydelig nedgang å verdens børser. Blant annet gir krigen økte priser på olje- og gass og det forventes prisøkning på blant annet hvete, som Ukraina er store på. Norges nasjonaløkonomi kan paradoksalt nok tjene på krigen, all den tid vi er store på energi og kan ta strategiske valg basert på de store økonomiske reservene landet har. Beiarn har store og avgjørende verdier plassert i aksje- og obligasjonsmarkedet. Et eget lite «oljefond» på vel 250 millioner som jo er bygget på naturgitte fortrinn innen vannkraft. De verdipapirene vi har er også berørt og administrasjonen gjør hver dag vurderinger av «papirflyttinger» for å begrense potensielle verdifall eller direkte tap. Så langt går det bra. Rådmannen sender meg daglige oppdateringer om hvordan de tenker og hva de gjør. Etter en svært så vanskelig dag i går har markedet korrigert seg opp igjen i dag. Reservene våre er betydelige og kommunen er ikke eksponert direkte mot den russiske økonomien. Så er vår forvaltning langsiktig og vi tåler betydelige verdifall uten at dette får betydning for tjenestene vi yter hver dag. 

Ellers er det som vanlig hektiske dager med mange spennende oppgaver. I dag har AN ringt og gratulert med økning i folketallet. I løpet av året 2021 ble vi fjorten flere Beiarværinger. Velkommen til alle nye innbygger og takk for laget og velkommen tilbake til de som flyttet «feil vei». Starten på 2022 er også lovende når det kommer til folketall. Hipphurra og gratulerer til foreldrene til nyfødte!

I dag har vi også hatt et viktig nettmøte sammen med andre nordlandskommuner og kommuner fra Troms. Der debatterte vi rovdyrproblematikk, verna vassdrag, lokale beskatningsrett basert på blant annet vann og vindkraft og så fikk vi diskutert videre arbeid for å få Fjelloven innført i Nordland og Troms. Statskog er store og de er viktige også for oss i Beiarn. Jeg føler meg trygg på at vi skal få til god samhandling med nettopp Statskog og at de kan bli en enda viktigere part for å få til en positiv utvikling i bygda. Uten god forståelse for hverandre blir det vanskelig å delta i det så mye omtalte grønne skiftet, men vi har fremdeles noe å by storsamfunnet på. Vi er med!

Elgen sliter – og reinen sliter. Mange har kontaktet meg om dette siste uke og det kommer nok mer i avisene om det. Jeg vil oppfordre grunneierne til å sage ned god elgbeite, så som osp og selje i god avstand fra veien. De mer langsiktige tiltakene får dere lese om i avisene. 

Så noen ord om Covid 19. Det er jo egentlig ikke en pandemi lengre, men økt sykefravær – altså VIRKNING av Covid 19 plager oss. I Beiarn har vi økt smitte og 40 personer har fått kjenne på trollskapen den siste uka. De fleste takler smitten bra, men ordføreren hører også om enkeltpersoner som får større plager. Vi følger de nasjonale retningslinjene og ber folk legge om å rapportere egen smitte på www.pasient.remin.no/beiarn. Jeg ønsker alle smittede god bedring. Det er om å gjøre at ikke for mange blir smittet samtidig. Da kan vi få alvorlige problemer med å stille folk til alle vakter på alle tjenesteområdene. Vis gjerne litt ekstra forståelse for innbyggere som med god grunn kanskje er litt engstelig for å få smitte. Det skader ikke. 

Til slutt vil jeg gratulere Glimt med seieren over Celtic i går. Nå er det klart at det blir flere kamper i Europa. Lykke til mot AZ Alkmaar fra Nederland.
Det skal vel bli vanskelig å holde rådmannen rolig både 10. og 17. mars!

En riktig god helg til dere alle – og god vinterferie til skolas barn og lærere!

Andre Kristoffersen
ordfører