Høring av endringer i forskrift om løype for kjøring med snøskuter til Kvalvatnet, Beiarn

 

Beiarn kommune sender forslag til endring av lokal forskrift om løype for kjøring med snøskuter til Kvalvatnet på høring og offentlig ettersyn. Høringsbrev og endringsforslag finnes her på kommunens hjemmesider. Høringsfrist er satt til 1. november 2019. Beiarn kommune ber om at høringsinnspill sendes skriftlig som e-post til «post@beiarn.kommune.no» eller som brev til: Beiarn kommune, Nedre Beiarveien 906, 8110 Moldjord

Gjeldende forskrift per i dag kan finnes her

 

Vedlegg:

Høringsbrev - Forslag til endring av forskrift om løype for kjøring med snøscooter til Kvalvatnet

Forskrift om endring av forskrift om løype for kjøring med snøscooter til Kvalvatnet

Kart over snøscooterløype