Illustrasjon

Árran har i forbindelse med sitt pitesamiske stedsnavnprosjekt reist navnesak på samiske stedsnavn. Skrivemåten er en foreløpig tilråding fra Sametingets stedsnavnkonsulent for lulesamiske navn i henhold til §3 i stedsnavnloven og skrivingen følger gjeldende rettskrivingsprinsipp i lulesamisk, §4. Denne paragrafen vektlegger også lokal uttale. Allment kjente ord skal likevel følge gjeldende rettskrivning, forskriften §4. Beiarn kommune er i pitesamisk område.

Høringsutkast (pdf)

 

Uttalelse/forslag til skrivemåte sendes til:

Beiarn kommune
Kommunehuset
8110 MOLDJORD

post@beiarn.kommune.no

Innen 10. mars 2017