Kommunestyret har sendt ut til høring et forslag til viktig plan for ei positiv utvikling i kommunen, og denne uka presenteres det fjerde hovedsatsingsområdet  i «Kommuneplanens samfunnsdel 2020 – 2030». Nå ønsker politikerne i Beiarn at akkurat du skal engasjere deg i kommunens veivalg og framtid ved å sende oss en mail om hva du mener om temaet:

 

Infrastruktur

  • Tele- og bredbåndsdekning til innbyggere, næringsliv og besøkende.

  • Modernisering av kommunale digitale tjenesteløsninger

  • Kollektivtilbud innad i bygda.

  • Jobbe aktivt for bedre og tryggere vegløsning mot Bodø og E6 i Saltdal.

  • Kommunal infrastruktur skal være moderne, klimatilpasset og stå i forhold til behovet.

 

Et framtidsretta næringsliv og ønsket om bosetting og tilflytting av unge familier og ung arbeidskraft, fordrer mobilitet, godt tilrettelagt samferdselstilbud og god kommunikasjon. Stabil strømleveranse og en sikker veiforbindelse ut og inn av Beiarn er viktig beredskap for at innbyggerne skal føle seg trygge. Et brukbart kollektivtilbud innad i bygda øker innbyggernes mulighet til deltakelse i aktiviteter. Verden i dag er digital. Nett er allemannseie og en selvfølge, viktig for ung trivsel og for både eksisterende næringsliv og rekruttering til digitale arbeidsplasser. Aktivitet på nett kan også motvirke ensomhet.

 

Politikerne i Beiarn spør nå deg om hvorfor de skal satse på dette, eller hvorfor de ikke skal eller bør satse på dette? Begrunn dine synspunkter og kom gjerne med alternativer. Innbyggere, hytteeiere, næringsliv, lag og foreninger utfordres til å ta diskusjonen.

 

Svar sendes til post@beiarn.kommune.no. Dette innlegget postes både på kommunens hjemmeside og på facebook. Ikke bruk kommentarfeltet på facebook til høringssvar. Send en mail, eller bruk messenger til korte innspill. Administrator forbeholder seg retten til å slette eventuelle kommentarer på facebook med upassende innhold. Alle innspill som kommer inn på e-post eller messenger vil bli arkivert i kommunens offentlige arkiv og tatt videre til kommunestyret.

 

Høringsfristen er satt til 1. september. Du finner hele høringsdokumentet under «kunngjøringer» på Beiarn kommunes hjemmesider.