Folkehelseplanen er kommunens verktøy med tanke på folkehelsearbeid. Det er et tverrfaglig og tverretatlig samarbeid.

Folkehelseplan 2014-2018 med handlingsdelen, skal revideres med utgangspunkt i Kunnskapsgrunnlaget: Oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer i Beiarn 2016-2020. Anleggsplan for kulturbygg, idrett og friluftsliv 2015-2025, er og en del av Beiarn kommunes planarbeid innen folkehelse.

Kommunen ønsker innspill for å kunne revidere planen og sette inn tiltak som kan fungere i Beiarn.

 

 

Folkehelseplanen 2014-2018 PDF document ODT document

 

 

Overordnet mål for Folkehelseplan 2014-2018:

«God helse hele livet – Et felles ansvar!

 

 

Innspill til Folkehelseplan sendes til post@beiarn.kommune.no innen 21.11.2016.