ismålinger påske 18

Spesielle ting for områdene
 
Stimarka-området: Vis stor forsiktighet ved inn- og utos, vær oppmerksom på at elva og osene mellom vannene kan være åpne, men kan også være dekt under tynne snøbruer. Det samme gjelder Laksdamelva.
 
Gjømmervassområde: OBS på regulerte vann, se SKS sin hjemmeside på nett og annonse i avisen. Lite snø i området. Snøen er enten hard skare eller der den er litt dypere, gammel og
"sundfrosset" med dårlig hold under et tynt skarelag.
 
Tirifjell-området: En del skavler i nord og østvendte hellinger. På fjellet er det fremdeles mye avblåst og båreskavler. I fjellskogen er det dels mye snø. Det er ikke observert åpne bekker, heller ikke åpne inn- og utoser.
 
Spesielle ting som man bør være oppmerksom på:
• Vis stor forsiktighet ved passering av inn- og utos.
• Vis stor forsiktighet ved ferdsel på bekker og elver.
• Skavler bør ikke brukes til levegger eller til å grave sittegroper i.
• Elveleier kan være dypere enn vanlig.
 
Alle isprøvene er tatt i tidsrommet 16-20. mars 2018.
 
Hjelpekorpset bemanner Rødekors-hytta på Beiarfjellet fra skjærtorsdag 29. mars til andre påskedag 02. april, fra klokken 11.00 til 17.00
Hilsen
Beiarn Røde Kors Hjelpekorps