Ja nå er det like før jula ringes inn i vårres fantastiske Beiarbygd.

Beiarpuls teller ned dagan med sin julekalender og de aller fleste av oss skal ha noen fine daga med den aller nærmeste familie.  Vi gjorde som resten av Norge vi åpna opp ei stakket stund, slapp ned skuldran og pusta ut. Akkurat nok tel at den vanlige influensaen og alle andre virusa, som vi ha sprita og holdt avstand til, fikk et greit feste hos oss. Litt hardere og litt lengere ser det ut til at disse variantan sett i, men vi står han av.

Vi e et lite samfunn der alt heng i hop med alt. Og ikke nok med det, så jaggu spøka ikke omikron med å komme på julebesøk. Vi har ikke invitert han, før vi har rett å slett ikke husrom i herberget eller kapasitet til han no. Med kapasitet så mein e hos de fantastiske ansatte i barnehagan, på sykestua, i hjemmetjenesten, i psykisk helse og ikke minst på legekontoret. På grunn av den vanlige influensaen er det en del som e sykemeldt i organisasjonen, så hvis vi får et covid/omikron-utbrudd så vil det være alvorlig.  Da må vi muligens brætt opp skjorterman alle mann. Vi alle sammen, både i og utenfor organisasjon kan bli spurt om å bidra.

E må berømme oss sjøl, vi e på pallen i det nasjonale mesterskapet i vaksinering, vi ligg på tredjeplass med over 80 % fullvaksinerte og før nyttår har veldig mange  fått 3 dose satt. Dette e også med på å trygge innbyggeran og beiarsamfunnet

Vi Beiarværinga har et solid og godt rykte på oss. Vi ser ikke mørkt på nån teng, vi e brukbar t alt og vi sei ikke nei når vi blir spurt

Ellers så sei e som han Ole Petter sei, butikken Beiarn kommune går godt. Vi bygg oss kapital og et mulighetsrom, gjennom plassering av Sjøfossenfondet som gjør oss i stand til å realiser de målan som e vedtatt i kommuneplanens samfunnsdel.

Vi skal sats på unge og unge voksene. Det er de som e framtia og våres sikkerhet, no vi rusta opp Beiarn før framtida!

Vi er starta og vi e i full gang med realisering ny barnehage på Tollå. Både onga og ansatte gler seg tel den står ferdig. Å ja vi e begynt å snakk om ka som skal skje på Moldjord etter hvert.

Det er vedtatt å bygge ny skole, flerbrukshall, basseng og bibliotek. Denne satsningen vel ha stor betydning for Beiarns framtid og bli et vektig knutepunkt i Beiarsamfunnet.

De gamle og de som treng hjelp i Beiarn de har det godt. Vi har et omsorgstilbud som mange rundt oss misunner oss. Samtidig, i takt med hvordan staten tenk at den framtidige eldreomsorgen vil bli, så omstill vi oss. Folk skal få bo længer heime gjennom telpasninga i heimen og ny teknologi.     Vi har bygd og vi skal fortsett å bygg heldøgns omsorgsboliga.

Men det betyr ikke at vi ikke skal ha et godt sykehjems telbud. De eldste og mest trengende av oss som e kommet på sykehjemmet, de har det godt. Med fantastiske ansatte på alle nivå.Ikke minst et kjøkken som serverer heimlaga mat og til og med heimlaga stomp.

Ellers så skjer d no et og anna t neste år også. Vi får meir ny asfalt, ei mil tel fra Rengård å nedover, kanskje også på Osbakksia. Mobildekning i heile kommunen og fiber tel de aller fleste. Vel 350 har tegna seg på fibertilknytning til nå. Når dette e på plass så øka vi muligheten for å bo og arbeid i Beiarn.  

Vi tar vare på de som tør å sats på næring i Beiarn og vi tar vare på de næringa som e etablert i kommunen. På Evjen produseres den fineste granitt som eksporteres rundt om i landet, alle ha hørt om gabbroforekomsten ut i fjorden som kan bli interessant. På Egna i Bodø kan man sjå butikk interiøret som Solbakk Tre har produsert. På næringsbygget, 1939 Lokalmat, som i dag inneholder BeiarVekst, Beiarlefs, Beiarpotet, Arctic Mustard, Beiarsennepen og Beiarmat, konkurreres det om plass og arbeidsfolk og mange viser interesse for det som allerede et blitt et kompetansesenter for lokalmat. FST kjøyr melk og kraftfor, Moldjord Bygg og Anlegg bøgg så da susa og så alle de andre som er like viktige næringsaktører i Beiarsamfunnet. Ikke minst vårres bønder, grunnstammen i vårres næringsliv.

Begrepet Beiarpuls e blitt et velkjent begrep som ho Elin har skapt. D kan vi sett foran eller bak alt som skjer i Beiarn.

Gjenom Beiarpuls skal vi i lag selg våres sterkeste varemerket som e Beiarn, me fjellan, me kulturlandskapet, me landbruket, me elva, me fjorden og som i sangen, og folkan som lever her nord.

Sånn til slutt så vill e takk alle ansatte i kommunen og alle innbyggeran førr innsatsen som er lagt ned i året som har gått. Førr uten dåkker og den ekstra innsatsen hadde det ikke vært mulig å kom gjennom både koronaen og vannkrisa sist vinter. Dette vis bærre at når vi må, så dræg vi i lag.

Vi alle politikeran jobba før et felles mål, og målet e heile tia det beste før Beiarn og Beiarns innbyggera.

Me desse ordan, skrevet på min dialektifiserte måte, vell e ønsk alle Beiarværinga i heile værden ei Rektig God Jul og et Godt Nytt År.

 

Andre Kristoffersen
Ordfører