Da er vi endelig i gang med arbeidet med å kartlegge fremmede skadelige planter denne sommeren. Vi har vært så heldig å få hjelp fra Amund Dahle som studerer naturforvaltning ved Universitetet i Ås. Han kommer til å farte rundt i kommunen de neste 5 ukene for å lete etter disse «hagerømlingene». Vi har fått inn flere gode tips til områder hvor man finner de uønskede plantene som har gjort jobben lettere så langt, men vi håper på flere tips fra dere som kjenner til potensielle lokaliteter til følgende fremmede skadelige arter:

 

kjempespringfrø.pngKjempespringfrø. Foto av Ole Erik Bolme tromsøpalme.pngTromsøpalme. Foto av Eli Fremstad

Dette kan meldes inn til thomas.sorensen@beiarn.kommune ,eventuelt kan dere ringe:   75 56 90 86.