OPPDATERING KOKEVARSEL ÅGLEINÅGA

 

Etter spylingen i forrige uke har det vært tatt nye prøver. Disse viser foreløpig:

 

Beiarn Sykehjem:                   0 cfu/dl

Moldjord skole:                       2 cfu/dl
Soløy:                                        21 cfu/dl

Tvervik:                               >100 cfu/dl

 

Beiarn kommune opphever Kokevarselet fra og med Moldjord og oppover. Det er fortsatt kokevarsel på Dokmo, Soløy, Arstad og Tvervik.

               

Prøvene viser at endene av distribusjonsnettet, hos sluttbruker, vanskelig lar seg rense med spyling. Vi kan ikke utelukke at drikkevannet har fått tilfredsstillende kvalitet i hovednettet frem til spylepunktene på Soløy og i Tvervik, men prøvene som er tatt hos sluttbruker viser fortsatt bakterier.

 

For å få med oss rensing av nettet helt frem til sluttbruker vil Beiarn kommune måtte klore nettet. Dette vil gjøres ved å tilsette klor i en mengde som tilsvarer ett klor-ion pr million vannmolekyler (1ppm). Dette er en svært lav konsentrasjon, men det vil kunne forekomme lukt og smak på vannet. Vi vil måle konsentrasjonen hos enkelte av dere sluttbrukere, slik at vi er sikker på at kloret får spredd seg i hele nettet. Det positive aspektet med dette er at vi får behandlet hele forsyningsnettet til Ågleinåga vannverk.

 

Kloringen vil måtte gjøres i minimum 10 dager. Hvis prøvene etter dette ikke viser spor etter bakterier, vil kokevarselet oppheves.