Informasjon om kommunes behandling av arbeidet ned kommunereformen fås ved henvendelse til servicetorget eller til rådmannen.

Se ellers informasjon på kommunereform.no, regjeringen.no  og nykommune.no 

Nullalternativet