Senterpartiet kom inn med følgende representanter:    
Andrè Kristoffersen (ordfører)
Rune Jørgensen (varaordfører)
Irmelin Kristoffersen
Audgar Carlsen 
Marit Moldjord
Iris Skoglund
Tom Antonsen
Line Trones
Tommy Rasch

Beiarn Arbeiderparti kom inn med følgende representanter:
Håkon A.N. Sæther
Linda T. Moen
Gisela Engholm

Beiarn Bygdeliste kom inn med følgende representanter:
Torbjørn Grimstad
Frank Einar Vilhelmsen
Espen Karlsen


Vara for senterpartiet i rekkefølge er: Bent Ove Tollåli, Martine leiråmo, Øyvind Sande, Kaia Tollåli Larssen, Bjørn Vilhelmsen, Morten Stolpen, Astri Aspmo, Geir Asle Haraldsen, og Borgny Sofie Johannessen.

Vara for arbeiderpartiet i rekkefølge er: Linda Merethe Larsen, Helge Osbak, Ole-Håkon Hemminghytt, Monika Skåttkjær og Terje Johan Solhaug.

Vara for Beiarn Bygdeliste i rekkefølge er: Anne Rita Nybostad, Marit Trones, Lillian Elise Moldjord, Rune Govert Guldahl og Linnea Kvæl.