Beiarn kommunes formål med kulturprisen, er å hedre personer som har bidratt med en god og årelang innsats på kultursektoren i kommunen, samt stimulere til videre innsats.

Kulturprisen innehar et kvalitetsstempel og skal «henge høyt».

Forslaget til kulturprisen må inneholde en begrunnelse og beskrive kandidatens deltakelse og engasjement i kulturlivet.
Neste gang kulturprisen skal deles ut er i 2020.

Frist: 15. august.

 

Forslag sendes som mail til post@beiarn.kommune.no eller brev til Beiarn kommune, Nedre Beiarveien 906, 8110 Moldjord