brannvernkurs.jpg

Målgruppe:
Personer med administrativt ansvar for brannsikkerhet i alle virksomheter.

Kursmål:
Kurset har som mål å kjenne til krav til grunnleggende opplæring etter Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn. Herunder skal eleven få kjennskap til brannvernleders oppgaver og plikter, generell forståelse for brannvern, gjeldende lover og forskrifter, vanlige tekniske feil og mangler ved bygg, menneskelige reaksjoner på brann samt brannvesenets dimensjonering og tilsyn.

Kurset legger opp til både teoretisk innføring i de emner som omhandles, samt til praktiske oppgaver og øvelser slik at brannvernleder kan lede egne øvelser i bedriften.

 

 

Time – tid

Innhold

1. time

0900 - 0945

Registrering, Kursåpning, Presentasjon

 • Presentasjon deltagere
 • Risiko i virksomheten
 • Mål/forventninger til kurset

2. time

1000 - 1045

 • Brannvesenets organisering
 • Lokal beredskap
 • Beredskap ved større hendelser ( JYSK )

3. time

1100 - 1145

 • Besøk 110-sentral
 • Branntekniske innretninger

 

Lunsj

1145- 1215

 

4. time

1215 – 1300

 • Lover og forskrifter

5. time

1315 - 1400

 • Gruppeoppgave forebyggende

6. time

1415 - 1500

 • Brannteknisk dokumentasjon

 

 

DAG 2

1. time

0900 - 0945

 • Internkontrollforskriften/ HMS

2. time

1000 – 1045

 • Dokumentasjon ( brannperm )

 

3. time

1100 – 1145

 • Øvelser og opplæring
 • Branninstruks

Lunsj

1145- 1215

 

4. time

1215 - 1330

 • Praktisk øvelse

5. time

1340 – 1425

 • Brannvernteori
 • Brannårsaker

6. time

1430 - 1500

 • Test
 • Evaluering