Vi har for tiden følgende ledige stillinger:

Prosjektstilling teknisk avdeling 100 % (4 år)

 

 

Andre ledige stillinger i Beiarn:

 

 

Ledige stillinger hos samarbeidspartnere:

 

 

Interne utlysninger:

 

 

Informasjon om hvordan du søker på en stilling i Beiarn kommune:

 

Søknadene skal sendes elektronisk via vårt søknadsskjema

Hvis det er noen som ikke har mulighet til å søke på stilling elektronisk, kan de de henvende seg på Servicetorget på kommunehuset for å få benytte en pc på biblioteket.

Du må legge inn fullverdig CV og søknad. Det er ikke tilstrekkelig å vise til tidligere søknader eller vedlagt CV. Du må skrive en utfyllende søknad i søknadsfeltet i tillegg til CV

Dokumentasjon
Du skal ikke sende attester, vitnemål og annen dokumentasjon sammen med den elektroniske søknaden. Slik dokumentasjon tar du med til et eventuelt intervju.

Om unntak fra offentlig søkerliste
Etter søknadsfristens utløp setter kommunen opp offentlig søkerliste. Kommunen kan vurdere om unntak fra offentlighet kan innvilges etter begrunnet forespørsel. Ta i så fall direkte kontakt med kontaktpersonen som er oppgitt i stillingsannonsen.