I saken om sammenslåing til en skole (sak 19/20) vedtok kommunestyret i punkt 3 å sette i gang arbeid for å finne en egna lokalisering av ny skole/hall.

Dette arbeidet pågår nå, og som en del av saksbehandlingen ønsker Beiarn kommune å bruke ekstern part til å komme med en faglig vurdering. Kommunen er i prosess med å skaffe en slik ressurs.