Også dette året har beiarungene vært ivige sommerlesere, og har nok hatt mange gode leseopplevelser. Sommerles er bibliotekenes lesekampanje for 1-7.trinn, og fungerer på en måte som et dataspill ved at man øker i level (nivå) etter hvor mange sider man leser. Man får premie for hvert tiende level. Det var 33 unger som deltok, og de klarte å lese 748 bøker (82 166 sider)!
Hver leste bok fungerte også som et lodd i gavetrekning, og disse har vunnet en bok hver: Fatima Satouf, Halla Satouf, Dina Brendmo, Eva Brendmo, Emilie Skare.
Tre stykker har vunnet hver sin store haitann: Jan Håkon Svoboda, Hayat Almokahal og Stine-Marita Kristensen.
Premiene kan hentes på biblioteket. Alle som har deltatt kan også hente diplom på biblioteket.