Med våren i anmarsj vil Beiarn kommune i samarbeid med IRIS Salten nå kjøre i gang en ny metallkampanje der det blir anledning til å kvitte seg med metallskrot. Har dere gamle biler, anleggsmaskiner, landbruksmaskiner eller annet metallskrammel (unntatt hvitevarer) som dere ønsker å kvitte dere med kan dette hentes av IRIS på eiendommen/bedriften deres. Alt som skal leveres må plasseres ved framkommelig vei for lastebil med henger og kran.

 

Innsamlinga organiseres som følger:

  1. Meld fra til Beiarn kommune hva som ønskes levert. Da trenger vi også opplysninger om størrelse på gjenstandene. Er dette gjenstander som må deles opp for å få plass på lastebil vil IRIS stille med både mannskap og utstyr til den jobben. Dette er i utgangspunktet kostnadsfritt men er det kompliserte saker som tar mye tid å dele opp vil IRIS vurdere det.

  2. Kommunen sørger for å bestille IRIS når det er tilstrekkelig mange påmeldte.

  3. IRIS setter en hentedato, og dere sørger for at gjenstanden blir plassert ved hovedvei til hentedato.

Alt som ønskes hentet, meldes inn til Beiarn kommune innen 14. mai 2018 på e-post: thomas.sorensen@beiarn.kommune.no eller tlf: 75 56 90 86.

 

Bakgrunnen for aksjonen er forurensningsloven § 28 – forbud mot forsøpling, første ledd:

«Ingen må tømme, etterlate oppbevare eller transportere avfall slik at det kan virke skjemmende eller være til skade eller ulempe for miljøet. Bestemmelsen i første punktum gjelder også skipsvrak, flyvrak og andre liknende større gjenstander.

Bestemmelsen rammer for det første, avfallsdeponering som kan være til skade eller ulempe for miljøet. Dette er tilfelle dersom avfallet medfører fare for forurensning eller direkte fysisk skade. For det andre rammer bestemmelsen avfallsdeponering som ikke nødvendigvis medfører fare for forurensning, men som av estetiske grunner påvirker omgivelsene. Det er grunneiers ansvar og plikt å rydde opp.