Undersøkelsene vil foregå i flere faser ut over året og skal senest være ferdige til høsten.

Det er et Finsk geofysikkselskap, GRM-Services, som foretar målinger i området nå og til sommeren vil det bli foretatt boringer. 2 borehull er planlagt, men hvilket firma som skal bore er ennå ikke bestemt.

Undersøkelsen gjelder basismetaller som Ni, Cu, Pb, Zn, PGE og Gull.

Det blir spennende å følge med på hva resultatet blir og jeg regner med både grunneiere og kommunen blir informert.