Beiarn kommune og Telenor har hatt et møte hvor vi har gått gjennom dekninga i kommunen. Det var et veldig hyggelig møte, og vi jobber nå sammen for å få bedre løsning på de områdene som enda ikke har god nok dekning. Vi har en ambisjon om at i løpet av kort tid vil få på plass gode løsninger som vil gi et mye bedre tilbud til innbyggere og tilreisende. Mens vi venter på at løsningene kommer på plass, vil kobbernettet fremdeles bli vedlikeholdt der det ikke finnes andre alternativer.


Ordfører
Monika Sande