Prosjektet er igangsatt fra 1. oktober. Rådgivning mottatt etter denne datoen kan være grunnlag for støtte. Bruk med båsfjøs er prioritert fremfor løsdriftsfjøs når det kommer til støtte. Derfor må det påberegnes lengre tid før søknaden om støtte til løsdriftsfjøs blir behandlet.