Møteplan 2022

  Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des
Administrasjonsutvalget 26   30   10 8    

14

4 3
30
 
Formannskapet 26   9
30
  10 8 1  
 14
4 3 30  
Kommunestyret   16    28 20 22       21, 24 14 14
Plan og ressursutvalget   2   6 5 1   23 7   2, 23  
Driftsutvalget   9   6 10 24     21 12 23  
Valgstyret                        
Valgnemd                        
Ungdomsråd     23 22 13 17     16 19 11 9

Arbeidsmiljøutvalget

  24       9     1   24  
 
  • Skjema
  • Tjenestebeskrivelser
  • Dokumenter
  • Lenker