Frist for innlevering av søknad om dispensasjon til motorferdsel i utmark for behandling før sommerferien settes til 20. mai.