I forhåndsstemmeperioden fra 10. august til 10. september kan du stemme i hvilken som helst kommune.

Vær oppmerksom på at om du skal stemme på sametingsvalget i Beiarn, så må du forhåndsstemme. Du vil ikke kunne stemme på valgdagen.

Du finner oss på servicetorget på kommunehuset på Moldjord, i Nedre Beiarveien 906.

Husk legitimasjon om du ikke er sikker på at stemmemottakerne kjenner deg.

Valgkortet har de fleste mottatt digitalt, dersom du ikke har reservert deg mot digital post.

Hvordan du stemmer kan du se på valg.no