Beiarn kommune har fått nye strategier for jord- og skogbruk. Disse omfatter ordningene «Spesielle miljøtiltak i landbruket» (SMIL), «Nærings- og miljøtiltak i skogbruket» og Lokalt utvalgte jordbrukslandskap.

 

Les mer om dette HER