I forbindelse med  nasjonalparkenes dag den 24. mai har alle 33 ordførere latt seg inspirere til å markere dagen.

Dette er stolte ordførere fra kommuner med status som nasjonalparkkommune eller de har en nasjonalparklandsby innenfor sine grenser.

Nasjonalparkene representerer det ypperste av norsk natur. Fra Innovasjon Norge vet vi at en tredjedel av utenlandske turister ønsker å oppleve en nasjonalpark på sitt Norgesbesøk.

Dette gir store muligheter for lokal verdiskaping og næringsutvikling som nettopp er Norges nasjonalparkkommuner og nasjonalparklandsbyer sin fremste oppgave.

Derfor er en statlig satsing på nasjonalparkene og et bærekraftig reiseliv en viktig investering i den grønne omstillingen.

 

kake

Markering av Nasjonalparkdagen i kommunestyret med Nasjonalparkkake