I forbindelse med vedlikeholdsarbeid vil fv.813 Vesteli bru over Brekkelva sør for Misvær være stengt i tidsrommet 22.00 - 06.00 alle dager fra onsdag 6.november til fredag 22.november. Trafikk slippes over  brua kl 00.00 og 02.00 hver natt.