I alt var det 3818 utlån, bøker, lydbøker, filmer og musikk, i 2013.
1683 av disse var til barn.

Det er utlånet til barn som har gått mest ned, kanskje ikke helt uventet siden utlånet hadde en sterk økning mens elevene fra Trones skole var lokalisert til Moldjord, og de så dro tilbake til Trones.

Utlån av lydbøker til voksne har økt kraftig i 2013.