Yvonne Bell er tilsatt som HR-sjef i Beiarn kommune. Hun tiltrer 2. august og blir en viktig del av staben og rådmannens ledergruppe. Yvonne er 49 år. Hennes formelle kompetanse er knyttet til ledelse og personalarbeid, samt økonomi og administrasjon. Yrkesmessig bakgrunn har hun fra rollen som gårdbruker i Uvdal, fra å være mangeårig HTV i Vestre Viken HF, fra rollen som personalrådgiver i Lebesby kommune og fra å være personalrådgiver i Solund kommune.

 

Totalt var det åtte søkere til stillingen. Ansettelsesutvalget var enstemmige i sin vurdering av de fire kandidatene som ble intervjuet og rådmannens ledergruppe er svært glade for å få Yvonne med på laget. Yvonne flytter til kommunen og vil bosette seg i en av de kommunale leilighetene på Storjord.

Yvonne er en utadvendt og trivelig person som vi føler oss sikker på blir godt mottatt i organisasjonen og i hele bygda.