Heretter vil bøkene bli registrert som utlånt samtidig som varsel blir sendt til låner. Det vil si at lånetida løper fra det tidspunktet, og ikke fra du tar boka med deg hjem.

Grunnen til at vi må gjøre denne endringen er at siden vi har selvbetjent utlån store deler av tida, er det for mange bare tar bøkene med seg uten å registrere lånet.

Heretter kan du altså bare ta med deg boka som venter på deg.

Som oftest vil det være mulig å fornye lånet om lånetiden blir for kort, så lenge boka ikke er reservert til noen andre etter deg.