I kommunestyremøte på onsdag 21/2 var det mye å glede seg over.
En sann glede var signeringen og markeringen av ny samarbeidsavtale mellom Beiarn Frivilligsentral og Beiarn kommune.
En av veteranene blant kommunestyrets medlemmer mente applaus for Frivilligsentralen og Daglig leder Gudbjørg var på sin plass.
Hele salen sa seg spontant enig i dette og klappsalvene runget.
Her ser vi ordfører Monika Sande til venstre og en like smilende og fornøyd daglig leder Gudbjørg H Navjord til høyre.
Avtalen vil på et passende tidspunkt bli medsignert av styreleder for sentralen, Marit Trones og kommunalleder Kari-Marie Sandvik Stenmark. 
Frivillighetsentralen