Det er generelt bålforbud fra 15. april til 15. september. Hos Salten Brann IKS finner du informasjon om hva dette innebærer og tips til trygg bålbrenning. 

Salten Brann IKS