Beiarn kommunes kriseledelse har hatt møte i dag og diskutert oppfølging av de nasjonale nye tiltakene for å begrense smittespredning av Covid -19.

Vi gjengir de nasjonale reglene og anbefalingene og oppfordrer alle til å forholde seg til disse.

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/innforer-flere-nasjonale-smitteverntiltak/id2826466/

 

Lokalt vil vi presisere følgende:

Skole: Ungdomstrinnet har hjemmeundervisning i dag, 4. januar. Hjemmeundervisning var nødvendig for å forberede hvordan regjeringens smittevernregler for spesielt ungdomstrinn skal følges opp hos oss. Vi regner i skrivende stund med at elevene skal møte på skole allerede 5. januar. Skola har system og rutiner for varsling til dem det gjelder.

Kultur: Bassenget ved Moldjord skole stenges for aktivitet. Tidligste mulige dato for gjenåpning er 19. januar. Treningsrommet/styrketrening i lokalene på Moldjord skole stenges i samme tidsrom og det skal heller ikke arrangeres innendørs fotballtrening, volleyball eller lignende ved noen av kommunens bygg. Kor og korps oppfordres også til å følge de nasjonale reglene og vil dermed avstå fra øvelser. Dette vil i alle fall gjelde til 19. januar. Kirkelige handlinger som gudstjeneste utsettes. Beiarn kommune ber lag og foreninger samt andre som måtte planlegge aktiviteter og tiltak om å studere og forholde seg til de nasjonale reglene. Dette innebærer blant annet at det ikke blir tradisjonell ungdomsklubb inntil videre. Biblioteket er fremdeles åpent onsdager og torsdager 8.00-15.45. For øvrig vises til de nasjonale smitteverntiltakene og de retningslinjene man finner over.

Helse og trivsel: Det gjennomføres fortsatt streng besøkskontroll ved sykehjemmet og til de kommunale omsorgsboligene. For særlig de neste 14. dagene bes besøkende planlegge godt og forhold seg til beboere og pasienter i tråd med det nasjonale regler tar opp om aleneboere. For eventuelle besøk til mennesker i livets sluttfase gjelder egne ordninger. Dagsenteret stenges, men brukere vil bli fulgt opp og det er aktuelt med gruppevise tilbud i lokaler som er egnet og der aktivitet kan skje i tråd med retningslinjene.
Fysioterapi går som normalt, bortsett fra bassengtrening som er avlyst.

På kommunehuset ønsker vi ikke å gjennomføre fysiske møter med eksterne deltakere før tidligst 19. januar, men vi er blitt bra til å legge til rette for digitale møter og gjør det gjerne. Ta kontakt, så skal dere se at det meste lar seg ordne for å bringe aktuelle saker fremover. Besøkskontrollen til kommunehuset innskjerpes. All ferdsel fra besøkende går via Servicetorget (Gjelder ikke helseavdelingen som Legekontoret, fysioterapi og NAV). Vær også oppmerksom på at kommunehusets ansatte vil følge henstillingen fra regjeringen og praktisere en løsning med hjemmekontor. Det innebærer at alle som kan ha hjemmekontor uten at det går ut over publikum eller sin gjennomføring av arbeidsdagen, skal ha det.

Beiarn kommune er ellers klare til å vaksinere så snart vi mottar de første dosene av den godkjente Pfeizer-vaksinen mot koronaen.  
 

 

Ordføreren