Faste medlemmer

BJØRG IRENE CARLSEN, 8110 MOLDJORD
KETIL RONNY CHRISTOFFERSEN, 8110 MOLDJORD
TINA SÆTHRE, 8110 MOLDJORD
OLE STEINAR SVENDSEN, 8110 MOLDJORD
GUNNAR TIURDAL, 8114 TOLLÅ
LILLIAN ELISE JØRGENSEN MOLDJORD, 8110 MOLDJORD


Kvinnelige medlemmer: 3
Mannlige medlemmer: 3
Medlemmer under 30 år i valgåret: 0

Varamedlemmer

ANNE-EVA CARLSEN, 8114 TOLLÅ
SIGFRID HELGA TRONES ASPMO, 8110 MOLDJORD
HEIDI LARSEN, 8110 MOLDJORD
TORSTEIN DAG EITERJORD, 8110 MOLDJORD
LIV MARY STIFJELL, 8110 MOLDJORD

Kvinnelige varamedlemmer: 4
Mannlige varamedlemmer: 1
Varamedlemmer under 30 år i valgåret: 0

Valgdeltakelse

Antall personer som har avgitt stemme på ett eller begge valg: 304
Herav antall avgitte stemmer fra velgere under 18 år: 5

Valgdeltakelse menighetsrådsvalg

Antall stemmeberettigede i soknet: 827
Valgdeltakelse i prosent: 38
Totalt antall avgitte stemmer: 311
Herav antall forhåndsstemmer: 31
Antall urettede stemmesedler: 288
Antall rettede stemmesedler - godkjente: 0
Antall rettede stemmesedler - forkastede: 23

Valgdeltakelse bispedømmerådsvalg

Antall stemmeberettigede i soknet ved bispedømmerådsvalg: 823
Valgdeltakelse i prosent: 28
Totalt antall avgitte stemmer: 230
Herav antall forhåndsstemmer: 20