I dag klokken 09:00 tas vår gamle telefonsentral i beiarn kommune ned og erstattes med mobilt sentral. Dette innebærer at samtlige gamle telefonnummer erstattes med mobile nummer – foruten følgende hoved nummer som vi fortsatt skal benytte;

  • 755 69000          Sentralbord Beiarn kommune
  • 755 69100          Legekontor Beiarn kommune
  • 755 69140          Sentralbord Beiarn sykehjem

Fra og med samme tidspunkt vil du som ringer inn til Beiarn kommune bli møtt med et elektronisk sentralbord som gir deg nødvendige tastevalg.

Overgangen til mobilt telefonsystem er en del av den modernisering som pågår i forbindelse med telefon i Norge der kobbernettet og fasttelefonene etter planen til Telenor skal fases ut i løpet av 2-3 år.