Friskliv sitt bassengtilbud for damer på onsdager vil heretter begynne kl 20.00 og vare til kl 21.00.

Alle damer med Frisklivkort er velkommen.