Olje- og energidepartementet har omgjort NVEs konsesjon til Lille Grottåga kraftverk til avslag. Kraftverket ville bidratt med en årlig produksjon på om lag 8,0 gigawattimer (GWh).

Departementet mener at kraftverket vil gi for store negative konsekvenser for landskap, naturmangfold og friluftsliv knyttet til grottesystemet i vassdraget og øvrige interesser, sett opp mot bidraget til ny fornybar energi og andre fordeler ved en utbygging.

Vedtaket fra OED er i tråd med kommunens vedtak og uttalelser i saken.