En aktiv og levende frivillig sektor har en stor betydning for lokalsamfunnet. Kommunen skal være med å tilrettelegge for denne sektoren. Beiarn Kommune og Beiarn Frivilligsentral har signert en ny samarbeidsavtale for perioden 2017-2020. Som en del av denne avtalen skal det utarbeides en egen frivillighetsplan for Beiarn Kommune.

Frivilligsentralen er bindeleddet mellom foreninger og annet frivillig arbeid. Sentralen kan stimulere til nytenking og aktiviteter, både i og utenfor etablert foreningsliv. Gjennom sentralen kan man hente inn kunnskap og kompetanse, finne et samarbeidsfora, få fødselshjelp til nye prosjekter, finne fram til finansieringskilder m.v.

For å kunne utarbeide en frivillighetsplan, er vi avhengig av tilbakemeldinger og innspill fra dere i frivillig sektor. I første omgang blir det en en spørreundersøkelse hvor vi bl.a. ønsker innspill om hvilke forventninger dere har til både kommunen og Frivilligsentralen.

I andre omgang blir det en invitasjon til en kafédialog med mulighet til å diskutere tema i grupper.

Her er en spørreundersøkelse i forbindelse med utarbeiding av ny frivillighetsplan i Beiarn Kommune og håper dere kunne ta dere tid og svare på denne; gjerne i lag enten på et styremøte eller et medlemsmøte og før 10.02.2018.

 

Svaret kan sendes til Beiarn Frivilligsentral, 8114 Tollå eller på e-post: beiarnns@online.no

 

Klikk her for undersøkelsen

 

Tusen takk for hjelpen!