Plan og ressursutvalget
Funksjon Navn   Parti
Leder Ole Håkon Hemminghytt   Arbeiderpartiet
Medlem Linda Larsen   Arbeiderpartiet
Medlem Hilde Rasch Olsen   Senterpartiet
Medlem Rune Jørgensen   Senterpartiet
Medlem Tone Kristin Helbostad   Beiarn Bygdeliste

 

Varamedlem nr Navn                                   Parti                              
1 Kjell Sandmo Arbeiderpartiet
2 Monica Slåttkjær Arbeiderpartiet
3 Rita V. Olsen Arbeiderpartiet
4 Morten Hammer Arbeiderpartiet
     
1 Bjørn Vilhelmsen Senterpartiet
2 Ellinor Mikalsen Senterpartiet
3 Bernt J. Steensen Senterpartiet
4 Irene M. Carlsen Senterpartiet
     
1 Tore Nyvold BBL
2 Jørgen Storhaug BBL
3 Heidi Johannessen BBL