Beiarn kommune har satt krisestab i forhold til vannmangelen i Ågleinåga vannverk. Per nå har vi vann, men det er usikkert hvor lenge. Det jobbes nå på spreng med å kunne få mer vanntilførsel til vannverket.

Det er satt i gang tiltak for å øke vannføringen ut fra Kvalvatnet. Alternative løsninger vil bli vurdert.

Sivilforsvaret bistår kommunen med mannskaper, materiell og pumpeutstyr.

 

Vi ber fortsatt de som har vann fra Ågleinåga om å unngå unødvendig tapping:

  • Ikke vask klær.

  • Ikke dusj/bad.

  • La oppvasken stå.

  • Ikke la vannet renne mens du pusser tennene.

  • I det hele tatt: Ikke tapp vann om du ikke MÅ.

 

Tiltakene gjelder fram til annen beskjed vil bli gitt. Dette vil bli sendt ut via SMS til alle berørte i tillegg til kommunens hjemmeside.

 

Alle berørte har vært flinke med å redusere vannforbruket. Vi takker for innsatsen, og er avhengig av at denne fortsetter.