Beiarn kommune kan melde at det er igangsatt pumping fra Kvalvatnet med høy kapasitet. Videre har Sivilforsvaret igangsatt pumping fra Eiteråga og opp i magasin for Ågleinåga vannverk. Situasjonen er fortsatt ikke under kontroll, og vi er avhengige av at vannforbruket holdes lavt.

Følgende tiltak har blitt gjort 29.1.21:

  • Mulighet for å dusje i helga på Beiarn barne- og ungdomsskole på Trones.

  • Det er innført kokevarsel på vannet fra Ågleinåga

 

Etter koking kan man bruke vann til drikke, matlaging og det mest nødvendige.

 

Vi vil fortsatt presisere at de som har vann fra Ågleinåga bruker minst mulig vann.

  • Ikke vask klær.

  • Ikke dusj/bad.

  • La oppvasken stå.

  • Ikke la vannet renne mens du pusser tennene.

  • I det hele tatt: Ikke tapp vann om du ikke MÅ.