Nå er alle avtaler på plass og et tilbud for sommerhalvåret sikret for minst fire år.

Velforeningen har gjort avtale med Trond Johansen som investerer i egnet båt, med plass til 12 passasjerer. I en taxibåtløsning dekker det behovet til fastboende som holder til der i sommerhalvåret. I tillegg tilbys en taxibåtløsning som gjør den attraktive og fiskerike Beiarfjorden tilgjengelig på en ny og spennende måte. Båten gir også nye muligheter for reiselivssatsing, f.eks. med rundturer i Beiarfjorden.

Velforeningen legger til rette med utvidelser av bryggeplass på nordsiden av den båtavhengige, men livskraftige grenda innerst i Beiarfjorden. Det er vel 30 hus og fritidsboliger i den velstelte grenda. Med ordningen som etableres fra rundt påsketider og til senhøsten, kan eierne nå fremdeles bruke og å ta vare på eiendommene her. Leder i velforeningen, Torild Nordland Hernes er meget fornøyd med avtalen og gir honnør til Beiarn kommune og ordfører Monika Sande for det fremforhandlede resultatet.

Kommunen legger til rette med båtplass i kommunalt anlegg i Tvervik. I tillegg ytes en viss økonomisk støtte til Ytre Beiarn Velforening for å sikre tilbudet. Nettokostnaden for kommunen over avtaleperioden på fire år er beregnet til kr. 200.000. Det mener ordføreren og Beiarn kommunestyre er vel anvendte midler. Løsningen gir først og fremst et tilbud til fastboende, men tilbudet muliggjør både ivaretakelse av bebyggelse og aktivitet i grenda og opprettholder mulighetene for fortsatt å benytte merkede turstiene og hytter i området Nordlandsdalen og Lurfjellområdet. Sande takker Velforeningen på vegne av hele kommunestyret og håper tilbudet blir brukt av mange.  

 

Monika Sande

Ordfører Monika Sande

 

 

Ytre Beiarn velforening.jpg

Styret i Ytre Beiarn Velforening etter sitt positive vedtak