1.-4. klasse ved Trones skole har markert samefolkets dag i dag med den samiske nasjonalsangen, gahkko, bidos og lassokasting