Vi kommer tilbake med nærmere informasjon om regler/retningslinjer for bruk av salen til hver enkelt leietaker.
Leien opphører ved skoleslutt våren 2018.

Søknad sendes: Beiarn kommune, Servicetorget

post@beiarn.kommune.no