Beiarn kommune bekrefter med dette å ha hatt en situasjon på Trones skole tirsdag 19. mars,
der en elev hadde kniv med på skola. Rektor ble varslet av medelever og kniven ble på anmodning
og helt uten dramatikk overlevert til rektor. Episoden ble rutinemessig meldt til Politiet.

Det har i dag, 21. mars vært gjennomført møter med involverte elever. Beiarn kommune mener å se at omtalte
situasjon oppstod på bakgrunn av misforståelse i kommunikasjon mellom elever på sosiale medier.
Skolens og kommunens øvrige ansatte jobber i det daglige med å forbedre arbeidsmiljøet og trivselen hos så vel elever som ansatte.
Rektor understreker at arbeidet med antimobbing og kommunikasjon mellom elever, mellom elever og ansatte og mellom skolens ansatte og foresatte tas på alvor.
Tirsdagens misforståelse og situasjon vil bli brukt som eksempel i den hensikt å klargjøre grenser og å fremme trivsel og motivasjon for læring.