Mange lag arrangerer fester, konserter, quiz og anna der de ønsker skjenkebevilling, og det går som oftest helt greit.

Når kommunen mottar søknaden skal den videre til politiet for uttalelse, og det er derfor viktig at søknaden blir levert i god tid, for å rekke saksbehandling både hos politiet og hos oss,

Ofte får vi søknaden veldig nært datoen bevillingen skal gjelde, og det skaper problemer.

Mer info om å søke skjenkebevilling for enkelt anledning