I etterkant av en konferanse om Bygdemobilisering, innovasjon og næringsutvikling, i regi av fylkesmannen i Nordland, har Beiarn fått gratis tilgang til programverktøyet RINGVIRKNING.

RINGVIRKNING er utarbeidet av Kommunenes Sentralforbund (KS) på oppdrag fra landbruks- og matdepartementet og er et metodeverktøy for å tenke nytt om landbrukets rolle i lokal samfunnsutvikling. Dette har vi sagt ja til å være med på og derfor denne henvendelsen til deg. Vi må samle alle gode krefter til en utradisjonell idedugnad, som kan gi positiv effekt for vårt lokalmiljø.

I Beiarn har vi satt målformuleringen til : Landbruk og landbruksrelatert virksomhet som garantist for et oppegående og levedyktig samfunn i Beiarn.

RINGVIRKNING  skal brukes på en spennende og annerledes måte, på jakt etter de gode ideer, prosjekter og muligheter i vår kommune. Vi skal også få testet ut hvor gode de enkelte  ideene som fremkommer er.

Prosessen vil styres av en fra KS og i tillegg vil saksbehandler fra Fylkesmannens landbruks- og reindriftsavdeling delta, men det er din deltagelse som er viktigst i denne prosessen.

Idedugnaden vil gå av stabelen den 18. november, innenfor en tidsramme på 3,0 – 3,5 t, fra kl.17.00 – 22.00.

Lokalt vil undertegnede vær prosjektansvarlig og vi kan kontaktes om det er noe du lurer på.

Håper du kan gi en rask tilbakemelding på din deltagelse på mail, b.b@beiarn.kommune.no,  innen fredag 13. november.

KS har laget egen nettside der du kan lese mere om RINGVIRKNING og også eksempler på bruken av verktøyet : www.landbruk-ringvirkning.no

Med vennlig hilsen

Beiarn kommune

                                Bjørnar Brændmo                                                     Anne Maren Wasmuth

                                Næringskonsulent                                                     rådgiver jordbruk